Självförverkligande är en process

Ordet självförverkligande används i media med jämna mellanrum och vill få oss läsare att reagera och leva upp till begreppet. Men vad betyder ordet egentligen och vad innebär det? Självförverkligande kan beskrivas som att man utvecklar sig själv och tar tillvara på de inre möjligheterna. Det gäller att ständigt sträva och arbeta mot det ”bästa jaget” eller idealjaget.  I ett samhälle där vi ständigt arbetar med att finna oss själva kan det ”bästa jaget” hamna i skymundan. Men det är viktigt att arbeta mot ett självförverkligande för det är då som man mår som allra bäst. Det är viktigt att veta och minnas att självförverkligande går att uppnå i olika plan.

Självförverkligande är viktigt för personlig utveckling

Självförverkligande och Marlows behovstrappa

Abraham Marlow är en av våra största forskare kring motivation och mest känd är han för sin behovstrappa eller behovshierarki. Behovstrappan är en modell som förklarar hur de mänskliga behoven prioriteras. Marlow menar att alla människans behov kan delas in i fem olika kategorier, och varje kategori har en viss nivå. Behoven kan självklart existera samtidigt men för att de högre placerade behoven skall kunna förverkligas behöver de lägre behoven vara avklarade. Stegen i behovstrappan är, fysiologi alltså mat, vatten och luft, trygghet, gemenskap med andra ord kärlek och vänskap, självkänsla som kommer från till exempel uppskattning och på femte trappan har vi självförverkligande.

Denna sista trappa är inte ett behov som kan uppfyllas helt utan ett behov som konstant förändras. Det är endast en liten del av hela världens befolkning som kan uppnå denna nivå i behovstrappan eftersom det gäller att först kunna tillfredsställa de tidigare behoven. För den som vill nå självförverkligande finns det hjälp och hjälpmedel. För en del handlar det om att ändra livsstil helt och hållet och för andra gäller det att komma tillbaka till rätt väg. Det gäller alltid att leva på ett sätt där man mår bra.